Middle East/Asia

JAPAN

  • Rikako Yuasa 2014, Yukinori Sasa
  • Naomi Suzuki
  • Saori Shibamoto, Tri-Force BJJ
  • Yuki Kaneko, Carpe Diem
  • Miki Nakao, Hiro BJJ Academy Yokohama
  • Shiho Yaginuma
  • Isabelle de Souza, Impacto Japan

SOUTH KOREA

  • Lee Hee Jin, Queen of Jiu-Jitsu Academy

THE PHILIPPINES

  • Maybelline Masuda 2018

THAILAND

  • Jemima Wright-Shahir 2019